Marchiol menu
engita

Strokovni članki

LOR-ISOCOAT

Izolacijska odeja LOR-ISOCOAT preprečuje segrevanje okolice

Nov produkt tega proizvajalca je posebna izolacijska odeja LOR-ISOCOAT (Slika 1), ki se uporablja predvsem za zmanjševanje vpliva toplotne energije na ostale dele naprave in na okolico. LOR-ISOCOAT dovoli varno delo, zaščiti pred visokimi temperaturami tako ostale dele stroja kot tudi, ljudi pred dotikom vročih delov.  

Uporablja se tudi za izolacijo objemnih grelnikov (ne glede na velikost), ventilov, vročih delov motorjev in rezervoarjev z vročo vsebino.
LOR-ISOCOAT zmanjša porabo energije za 30 % in nudi optimalno termično izolacijo. Odeja je nestrupena in negorljiva ter ohranja svoje karakteristike kljub visokim temperaturam. Grelci, odeti z odejo LOR-ISOCOAT, imajo zaradi manjšega števila vklopov in izklopov daljšo življenjsko dobo. Cilinder z grelcem se segreje prej, temperatura pa je na celi površini cilindra enaka.
Odeja je sestavljena iz posebne tkanine iz steklenih vlaken na zunanji strani in notranje izolacije iz steklenih vlaken za temperature do 500 °C. Debelina je 18 mm. Zahvaljujoč fleksibilni zgradbi je montaža odeje na grelce enostavna in hitra. Ob naročilu je potrebno navesti dolžino in širino odeje.  

izol. odeja

Slika 1: Izolacijska odeja LOR-ISOCOAT.      

 

graf  

Slika 2: Graf kaže porabo električne energije z in brez odeje LOR-ISOCOAT. Kot je razvidno iz grafa, uporaba LOR-ISOCOAT zmanjša porabo električne energije za 30 %.  

Proizvajalec Lorenzoni je izvedel primerjavo porabe električne energije za gretje cilindra za brizganje plastike z LOR-ISOCOAT odejo in brez nje. Uporabil je cilinder premera 120 mm in dolžine 940 mm, moč grelnega sistema 10.000 W ter čas preizkusa 22 h. Strošek nakupa treh kosov izolacijske odeje LOR-ISOCOAT tip Z66 (dimenzij 120 mm x 300 mm) je 177 €.
V času 22 h je grelenik brez odeje LOR-ISOCOAT porabil 103 kWh, z odejo pa 71,5 kWh (Slika2). Poraba energije na uro brez LOR-ISOCOAT je bila 4,67 kWh, poraba energije na uro z LOR-ISOCOAT pa je bila 3,25 kWh. Razlika porabe na uro je 1,42 kWh. Cena 1 kWh energije znaša 0,115 €. Torej na mesečni ravni privarčujemo (1,42 kWh x 170 h) 241,4 kWh, kar ob ceni 65 €/MWh pomeni 15,69 €.

 

Kot vidimo, je mesečni prihranek 15,69 €. Strošek investicije se povrne prej kot v letu dni. Z uporabo odeje LOR-ISOCOAT se poveča temperatura na površini grelnika, zato se priporoča zmanjšanje nazivne moči le tega.

Industrijski električni kabli

V podjetju Marchiol d.o.o. že od naše ustanovitve dalje tesno sodelujemo z italijanskimi proizvajalci kablov. Sprva smo največ pozornosti posvečali predvsem kablom za električne inštalacije oziroma energetskim finožičnim kablom.

14_66_1

S finožičnim energetskim kablom FG7 smo prodrli na slovensko tržišče, kjer se sedaj tudi ta kabel v veliki meri uporablja. S hitrim razvojem polprevodniške tehnologije, se je v industrijski avtomatizaciji vzporedno razvijala tudi tehnologija kontrole hitrosti vrtenja na elektromotorjih, ki je dandanes že povsod prisotna in praktično ni več mogoče najti elektromotorja, ki ga ne bi krmilil frekvenčni pretvornik. Problem električne povezave elektromotorja in frekvenčnega pretvornika pa predstavljajo elektromagnetne motnje, ki jih ta tandem pridno generira.

Po izkušnjah iz prakse ugotavljamo, da se elektromagnetni združljivosti frekvenčnih pretvornikov in njihovih povezav do elektromotorjev posveča premalo pozornosti, vse dokler ne nastopijo težave zaradi vpliva na občutljivejšo opremo, ki jih je kasneje zelo težko odpravljati.

Elektromagnetna združljivost je zmožnost opreme, da v svojem elektromagnetnem okolju deluje zadovoljivo, ne da bi pri tem proizvajala nedopustne elektromagnetne motnje za ostalo opremo v svojem okolju. Elektromagnetna motnja je vsak elektromagnetni pojav, ki lahko poslabša delovanje opreme.

Poznamo naslednje oblike elektromagnetnih motenj:

  • višje harmonska popačenja,
  • nihanja napetosti,
  • asimetrija,
  • inducirane napetosti,
  • sprememba frekvence,
  • prehodni pojavi.

Odpornost opreme je zmožnost, da v navzočnosti elektromagnetne motnje deluje brez poslabšanja.

Uporaba EMC filtra, opletenega kabla in pravilna ozemljitev opleta kabla na obeh straneh (na frekvenčnem pretvorniku in na motorju) zmanjšujejo elektromagnetne motnje na ostalo opremo. Torej je za eliminacijo elektromagnetnih motenj na povezavi med frekvenčnim pretvornikom in elektromotorjem obvezna uporaba posebnih kablov s kovinskim oklopom, primer je prikazan na sliki 1.

Značilnosti kabla, prikazanega na Sliki 1, sta ozemljitveni vodnik izven oklopa faznih vodnikov in ojačan bakreni oklop, prirejen pa je za fiksno položitev v notranjih prostorih, po kabelskih policah, ceveh, kinetah ter za polaganje direktno v zemljo.

Prikazani kabel nosi oznako FG7OH2R+T 0,6/1 kV, iz katere je moč razbrati napetost delovanja 0,6/1kV. Maksimalna temperatura uporabe pa je 90°C. Iz Tabele 1 so razvidni podatki o zunanjem premeru in teži glede na posamezen tip kabla. S presekom med 1,5 in 25 mm2 je pokrita večina potreb kabelskih povezav.

14_66_2

Pri povezavi frekvenčnega pretvornika in elektromotorja s kablom je potrebno upoštevati sledeče napotke:

  • kabel, ki povezuje frekvenčni pretvornik in elektromotor, naj bo čim krajši in oklopljen, oklop pa mora biti ozemljen na obeh straneh,
  • signalni kabli morajo biti ločeni od napajalnih ali motorskih kablov in od njih oddaljeni vsaj 300 mm, križajo naj se pod kotom 90°,
  • oklopljeni kabli se ozemljijo s pomočjo objemke, zato morate odstraniti izolacijo le na mestu pritrditve tako, da se oklop na koncu ne razplete,
  • ohišja in kovinski deli celotnega pogonskega sistema morajo biti dobro ozemljeni.

Zgradba in izdelava kabla FG7OH2R+T 0,6/1 kV je zelo enostavna, kar vpliva predvsem na njegovo ceno, saj je cenejši od kablov s primerljivimi lastnostmi, ki se dobijo na tržišču.

 

Več o članku si lahko preberete v prilogi